Archiwum

71 lat po ...

Trwający 6 lat konflikt przetoczył się przez 4 kontynenty i 3 oceany pochłaniając nawet 80 milionów ofiar. Wynikiem II wojny światowej było także ponad 40-sto letnie podzielenie Europy na dwa wrogie bloki polityczne, zachodni pod wpływem USA i wschodni pod kontrolą Związku Radzieckiego. W wyniku podziału rozpoczeła się tzw. zimna wojna i związany z nią wyścig zbrojeń między dwoma blokami.

Powrót...

8 Maj 2016r.